عیدی سال 1401 چقدر خواهد بود؟


مبلغ عیدی یکی از مبالغی است که کارفرمایان و شرکت ها باید به کارکنان و کارگران بپردازند و این مبلغ جدا از حقوق ماهانه می باشد. مبلغ عیدی همیشه در ماه های پایانی سال اعلام می شود اما در این مقاله قصد داریم در مورد مبلغ عیدی 1401 زودتر از زمان اعلام شده صحبت کنیم و رقم آن را طبق معادله محاسبه عیدی تا زمان تعیین شده توسط هیئت وزیران اعلام کنیم. و مجلس رقم آن اعلام و تصویب شود.

از آنجایی که حداقل مبلغ عیدی معادل دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی معادل سه برابر حداقل مزد است، میزان عیدی 1401 برای کارمندان و کارگران طبق ارقام دستمزد سال 1401 به شرح زیر خواهد بود. :

  • مبلغ عیدی برای کارکنان با پایه حقوق 3 میلیون و 500 هزار تومان با کسر مالیات معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود.
  • مبلغ عیدی برای کارکنان با پایه حقوق 4 میلیون تومان مساوی با 7 میلیون و 960 هزار تومان خواهد بود.
چقدر باید به شما پرداخت شود؟

نحوه محاسبه عید 1401

نحوه محاسبه عیدی کارمندان همیشه فرمول های ثابتی داشته است و این فرمول ها معمولا برای افرادی استفاده می شود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. البته برای افراد زیر یک سال سابقه کار فرمولی برای محاسبه عیدی مشخص شده است که در ادامه این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد.

مبلغ عیدی باید در پایان سال به کارمندان داده شود و این وظیفه کارفرمایان است. طبق قانون، هر کارفرما باید حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر حقوق سالانه به کارکنان خود پرداخت کند. این دو و سه برابر میزان حقوق است که حداقل و حداکثر عیدی کارکنان را مشخص می کند.

در این مقاله و در ادامه نحوه محاسبه کل عیدی را مشاهده خواهید کرد که در واقع به شما کمک می کند تا بتوانید قبل از اعلام رسمی از مراجع مربوطه مبلغ عیدی را محاسبه کنید. برای محاسبه عیدی نیز می توانید از ماشین حساب عیدی کرفس ایران استفاده کنید.

محاسبه آنلاین عید 1401

حداقل عیدی سال 1401 چقدر است؟

اکثر شرکت ها از این فرمول ها که در ادامه به آنها می پردازیم برای تعیین میزان عیدی کارکنان خود استفاده می کنند، اما گاهی ممکن است کارفرما بیش از این مبلغ را به کارمندان خود بدهد و این کاملاً به خواسته او بستگی دارد.

بر اساس مصوبه و نظر شورای عالی کار، کلیه شرکت هایی که بر اساس قانون وزارت کار فعالیت می کنند باید معادل 60 روز حداقل دستمزد (حداقل عیدی) و 90 روز آخرین مزد (حداکثر عیدی) به کارکنان خود پرداخت کنند. یک سال کار یعنی میزان عیدی کارکنان نباید کمتر از 60 روز دستمزد و بیشتر از 90 روز دستمزد باشد.

برای محاسبه حداقل عیدی سال 1401 باید دستمزد روزانه خود را در 60 ضرب کنید که فرمول این محاسبه به صورت زیر است:

حداقل سال عید 1401 = 60 ایکس حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد 88516 تومان را که مقدار روزمزد سال 1400 است در 60 ضرب کنیم، حداقل عیدی سال 1401 بدست می آید:

عید 1401

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، حداقل عیدی سال 1401 طبق فرمول های ارائه شده از قبل، 5 میلیون و 310 هزار و 960 تومان خواهد بود.

حداکثر عید سال 1401 چقدر است؟

حداکثر عیدی نباید از 90 روز معادل حداقل دستمزد روزانه همان سال تجاوز کند. برای محاسبه حداکثر عیدی سال 1401 باید حداقل دستمزد روزانه خود را در 90 ضرب کنید که فرمول آن به صورت زیر است:

حداکثر سال عید 1401 = 90 ایکس حداقل دستمزد روزانه

اگر عدد 88516 تومان را که مقدار روزمزد سال 1400 است در معادله زیر قرار دهیم به سقف عیدی سال 1401 می رسیم.

عید 1401

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید حداکثر عیدی سال 1401 طبق همین فرمول 7 میلیون و 966 هزار و 440 تومان خواهد بود.

نحوه محاسبه عیدی کمتر از یک سال سابقه کار

دو فرمولی که اعلام کرده ایم برای افرادی که حداقل یک سال است در شرکت ها کار می کنند استفاده می شود. با این حال، افرادی هستند که سابقه کار آنها در شرکت ها کمتر از یک سال است. برای این افراد روش محاسبه متفاوت است و فرمول آن به شرح زیر است:

مبلغ نهایی عیدی حقوق ماهانه ضرب در تعداد ماهها بر 12 تقسیم می شود
مثلا: عیدی کارگر با 7 ماه کار 3500000 * 7/12 = 2,041,666
مثلا: عیدی کارگر با 7 ماه کار 4500000 * 7/12 = 2625000

عید شما در پایان سال 1401 چقدر خواهد بود؟

میزان عیدی نیز مانند حقوق و دستمزد مستقیماً تحت تأثیر تورم و وضعیت اقتصادی است و ممکن است در زمان تصویب رقم نهایی در این رقم لحاظ شود. اما تا اعلام رسمی مبلغ عیدی چیزی باقی نمانده و تا آن زمان می توانید از این فرمول ها استفاده کنید.

با توجه به اعدادی که گفتیم نظر شما در مورد عید سال 1401 چیست؟ خوشحالیم که پیشنهادات و نظرات خود را در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.